niedziela, 5 stycznia 2014

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)

FAS, czyli fetal alcohol syndrome to zaburzenie występujące w różnych obszarach rozwoju dziecka, spowodowane spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży. Zanim zbadano dokładniej ten syndrom uważano, że wady płodu spowodowane są niedożywieniem matki, liczne badania wykazały jednak, że cechy typowe dla Alkoholowego Zespołu Płodowego występują tylko u dzieci, których matki spożywały alkohol. Warto zaznaczyć, że dla jednej matki wystarczy wypicie niewielkiej ilości np. wina, aby doszło do uszkodzenia płodu, inna natomiast może wypić w czasie ciąży nawet kilka litrów alkoholu i dziecko urodzi się "zdrowe", przynajmniej nie z Alkoholowym Zespołem Płodowym. Nie ma reguły, dlatego w czasie tych szczególnych 9 miesięcy, należy zrezygnować z każdej ilości alkoholu, pamiętając, że nasze dziecko spożywa dokładnie te same pokarmy co my. 


FAS spełnia cztery kryteria diagnostyczne: 
  • opóźniony wzrost dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu
  • uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój i niedorozwój umysłowy
  • charakterystyczne cechy: małe oczodoły, płaski nos, płaska twarzoczaszka, wąska górna warga, brak rynienki podnosowej
  • MATKA SPOŻYWAŁA ALKOHOL W CIĄŻY.
Okres krytyczny dla powstania tego zaburzenia to 4-8 tydzień ciąży. Na tak wczesnym etapie, kobieta często nie wie, że zaszła w ciąże, dopiero po wykonaniu diagnostycznych badań prenatalnych okazuje się, że dziecko nie rozwija się tak jak powinno. 

Poza wymienionymi wyżej objawami, FAS powoduje u dzieci nadpobudliwość, trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, a także brak koordynacji, impulsywność oraz osłabiony słuch i zaburzenia mowy. Ponadto, upośledza zdolność do nabywania sprawności także w wieku dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Wpływ alkoholu na dziecko podczas okresu ciąży można opisać na podstawie kontinuum. Na jednym krańcu mamy pełnoobjawowy FAS, a na drugim dyskretne formy objawów, ograniczone tylko do jednej sfery np. umiejętności uczenia się. W dorosłym życiu będzie się to odznaczać pewnymi problemami z zapamiętywaniem nowych informacji czy koncentracją uwagi. 

Trudności w rozwiązywaniu problemów, niski iloraz inteligencji, problemy z myśleniem abstrakcyjnym, łatwość uzależniania się, trudności w związkach z innymi ludźmi, niedostosowanie społeczne, agresja, stosowanie przemocy fizycznej, to kolejna grupa objawów wynikająca z uszkodzenia mózgu podczas okresu prenatalnego. Badania pokazują, że u ok 2 dzieci na 1000 żywych urodzeń wystąpi Alkoholowy Zespół Płodowy. Dużo zależy oczywiście od pochodzenia etnicznego matek, ich statusu materialnego, grupy społecznej i najbliższego otoczenia.

To jedna z niewielu chorób wrodzonych, na którą matka ma całkowity wpływ. Zanim kobieta zdecyduje się na spożywanie alkoholu w ciąży, powinna wiedzieć, jaki los może zgotować własnemu dziecku. Nie można wyznaczyć najmniejszej ilości alkoholu, która może już spowodować zaburzenia rozwoju, dlatego dla bezpieczeństwa i lepszego życia nienarodzonych dzieci, należy zrezygnować ze spożywania nawet minimalnych dawek. A społeczeństwo edukować w tym ważnym temacie.

3 komentarze :

  1. Akurat ja nie rozumiem sytuacji, kiedy kobieta wiedząc , ze jest w ciąży spożywa alkohol. Na pewno są osoby uzależnione od alkoholu więc one potrzebują natychmiastowego leczenia. Z pewnością odtrucie alkoholowe w domu https://detoksfenix.pl/uslugi/odtrucie-alkoholowe-w-domu/ jest dobrym sposobem na to, aby wyjść z tego cało.

    OdpowiedzUsuń
  2. Fajnie to wszystko zostało tu opisane.

    OdpowiedzUsuń