Według najnowszych badań, podwyższone stężenie we krwi filochinonu (witaminy K) powoduje poprawę pamięci epizodycznej u osób starszych.

Wnioski zostały sformułowane na podstawie badania, w którym uczestniczyli mężczyźni i kobiety po 70 roku życia. Bazując na wynikach testów badawczych, przeprowadzonych na 320 uczestnikach w Québec Longitudinal Study on Nutrition and Successful Aging, dr Ferland i jej współpracownicy odkryli, że wyższy poziom filochinonu był związany z lepszą werbalną pamięcią epizodyczną.

Pamięć epizodyczna odnosi się do pamiętania zdarzeń w kontekście czasoprzestrzennym, przykładowo: gdzie zostawiło się klucze do mieszkania. Ten rodzaj pamięci jest bardzo ważny w życiu codziennym – wyjaśniają naukowcy w „Neurobiology of Aging”. Natomiast naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu w Kanadzie, poinformowali, że witamina K nie ma wpływu na funkcje wykonawcze i szybkość przetwarzania informacji w procesach poznawczych.

Na podstawie najnowszych badań, stwierdzono, że zależne od witaminy K białka: Gas6 i S znajdują się w centralnym układzie nerwowym. Białko S chroni przed obumieraniem neuronów w wyniku niedotlenienia bądź niedokrwienia, natomiast Gas6 bierze udział w procesie wykształcania się osłonki mielinowej oraz w procesach komórkowych, takich jak: wzrost i przeżywalność komórek. Witamina K jest głównym składnikiem osłonki mielinowej i błony neuronu. Bierze ona udział w metabolizmie sfingolipidów (organicznych związków chemicznych) oraz w ważnych zdarzeniach molekularnych, takich jak przekazywanie sygnałów w komórkach.

Prawdopodobnie jest to pierwsze opublikowane badanie, które dotyczy związku między witaminą K, a efektami poznawczymi u osób starszych – mówią badacze i dodają – Warto zauważyć, że odkryliśmy pozytywny związek między stężeniem filochinonu, a werbalną pamięcią epizodyczną. Raport zwraca uwagę również na potrzebę przeanalizowania właściwości witaminy K jako czynnika odżywczego, mającego znaczny wpływ na procesy poznawcze wśród osób starszych. Istnieją dwie główne formy witaminy K. Pierwsza z nich to filochinon (witamina K1 ), który znajduje się w kolendrze i zielonych warzywach liściastych, takich jak: sałata, brokuły i szpinak.

Stanowi to około 90% witaminy K w typowej diecie zachodniej. Drugą formą jest menachinon (witamina K2). Menachinony (MK-n: gdzie n określa liczbę bocznych łańcuchów prenylu) znajdują się m.in. w mięsie (MK-4), fermentowanych produktach spożywczych, takich jak sery (MK-7, MK-8 i MK-9) oraz natto (MK-7).