sianie trawy

Przed przystąpieniem do użyźnienia gleby miejsce pod przyszły trawnik należy dokładnie oczyścić z resztek materiałów budowlanych i wstępnie zniwelować. Płytko przykryte płyty betonowe, cegły, folie itp. będą widoczne później na trawniku w postaci jasnych, szybko wysychających plam. Większe zagłębienia terenu nie należy zasypywać kompostem lub ziemią użyźniającą. Nierówna grubość tzw warstwy nośnej zaowocuje później ciemno-zielonymi plamami na trawniku. Teren na którym przeprowadziliśmy większą niwelację (ponad 20 cm) powinniśmy pozostawić na około 2 tygodnie aby ziemia osiadła.

Gdy planujemy zakładanie trawnika mamy do czynienia z dwoma sytuacjami:

  • teren posiada warstwę próchniczą np. do niedawna był na tym miejscu warzywnik lub rosły inne rośliny. W takim przypadku sprawa jest dosyć prosta. Należy całość przekopać usuwając starą roślinność,
  • teren nie posiada warstwy próchniczej – dotyczy to szczególnie terenów po budowlanych, na których wierzchnia warstwa gleby jest tzw. „martwicą” pochodzącą z głębokości poniżej 30 cm . Brak jest w niej życia biologicznego i nie przedstawia wartości ogrodniczej. Wysiewając nasiona traw w takie podłoże nie możemy liczyć na sukces. Teren taki trzeba użyźnić dodając substancje organiczne – co najmniej 5cm warstwę w postaci, kompostu lub substratu torfowego. Próchnica radykalnie poprawia strukturę gleby zarówno piaszczystej jak i gliniastej. Do podłoża ciężkiego, gliniastego dobrze jest dodać około 3cm piasku lub innego materiału zwiększającego przepuszczalność podłoża. W przypadku gleb piaszczystych dobre efekty otrzymuje się dodając ziemię z pola ornego. Na glebach bardzo ubogich wskazane jest zastosowanie nawożenia mineralnego np. 3 kg Azofoski na 100m2. Składniki użyźniające trzeba dobrze wymieszać z podłożem przy pomocy szpadla lub glebogryzarki.

Przed siewem traw dobrze jest zbadać odczyn gleby w Stacji chemiczno-rolniczej. Trawy generalnie wymagają lekko kwaśnego podłoża (pH od 5.5 do 6.5) Gdy pH gleby jest poniżej 5.5 powinniśmy glebę zwapnować stosując wapno w formie węglanowej. Na glebach o pH 7.0-8.0 należy zastosować nawozy zakwaszające np. siarczan amonowy.

Niezależnie od metody jaką zdecydujemy się zakładać trawnik czy tradycyjną (przez wysiew nasion) czy też rozkładając gotową darń, teren pod trawnik wymaga starannego przygotowania. Należy go tak ukształtować aby umożliwić odprowadzenie wody od zabudowań. Poziom krawężników powinien wyznaczać powierzchnię przyszłego trawnika. W przypadku rozkładanej darni należy uwzględnić grubość dywanu około 2-3 cm.

Projektując ogród dobrze jest wyraźnie rozdzielić powierzchnie trawnika od nasadzeń krzewów i innych roślin. Nie planujmy murawy w zakamarkach i pod nisko zwisającymi gałęziami drzew. Ułatwi to nam późniejsze koszenie i oszczędzi zmartwień z tytułu niezadowalającego wzrostu traw.

Powierzchnia pod trawnik musi być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskujemy poprzez kilkukrotne grabienie – równanie terenu na przemian z ugniataniem. Początkowo udeptując całą powierzchnię stopami raz przy razie przenosząc cały swój ciężar na pięty, później przy pomocy wałka. Nie wolno do tego celu używać mechanicznych urządzeń wibrujących. Teren jest wystarczająco ubity, gdy spacerując po ziemi nie pozostawiamy wyraźnych śladów stóp. Należy jednak unikać nadmiernego utwardzenia, aby nie zniszczyć struktury gleby. Brak powietrza utrudnia kiełkowanie nasion i początkowy wzrost traw.

Odchwaszczenie przedsiewne trawy

W ziemi znajduje się bardzo dużo nasion chwastów, które po każdorazowym zruszeniu gleby wydostają się na powierzchnię i zaczynają kiełkować. Dlatego po zakończeniu przygotowania terenu nie powinniśmy zwlekać z siewem nasion aby wschody traw uprzedziły wschody chwastów. Niepożądaną roślinność przed siewem możemy zniszczyć w dwojaki sposób:

  • mechanicznie 2-3 krotne(w zależności od zachwaszczenia) przekopując teren lub uprawiając go glebogryzarką w odstępach 2 tygodniowych,
  • chemicznie opryskując wodnym roztworem preparatu Roundop (40 ml/10 litrów wody). Podczas oprysku należy pamiętać o zachowaniu ostrożności i wymaganym okresie karencji (3 tygodnie) przed siewem. Jest to środek o działaniu totalnym – niszczy wszystko co zielone. Jest bardzo skuteczny w walce z perzem.

Norma wysiewu trawy

Na opakowaniach mieszanek trawnikowych zwykle znajduje się norma wysiewu. Zazwyczaj jednym kilogramem nasion powinniśmy obsiać od 30 do 40 m2 powierzchni. Zmniejszenie jak i zwiększenie wysiewu powoduje pewne konsekwencje. Zbyt mała obsada roślin na m2 wpłynie na powolne zadarnianie się trawnika. Wolne miejsce jest szybko zajmowane przez chwasty. Zwiększenie wysiewu przyspiesza efekt naszej pracy ale przekroczenie normy o 100% może spowodować, że duża liczba roślin nie jest w stanie utrzymać się przy życiu na małej powierzchni. Osłabione rośliny są łatwo atakowane przez choroby i są zbyt słabe żeby przetrwać zimę.

Kiedy siać trawę?

Trawy możemy wysiewać od początku kwietnia do końca września. Na kiełkowanie nasion przede wszystkim ma znaczenie dostępność wilgoci i temperatura od 10 – 200 C (zarówno w dzień jak i w nocy). Najkorzystniejszym okresem jest koniec sierpnia początek września. Kończą się letnie upały, a nocą występują obfite rosy. Drugim terminem zasobnym w wilgoć jest wczesna wiosna. W innych okresach powodzenie zasiewu jest w mniejszym lub w większym stopniu zależne od sztucznego nawadniania.

Przeczytaj także: Jak często podlewać i kosić trawę?

Jak wygląda siew trawy?

Siew możemy wykonać ręcznie, lub używając specjalnego siewnika. Nasiona dobrze jest podzielić na dwie równe porcje i wysiew wykonać krzyżowo pokrywając nasionami teren dwukrotnie. Ten sposób siewu zmniejszy ewentualny błąd nierównomiernego rozmieszczenia nasion. Nasiona zaczną kiełkować jeśli zapewnimy im stały kontakt z wilgocią. Pozostawione na powierzchni gleby będą narażone na różne niekorzystne czynniki: jak słońce, żerujące ptaki, mogą być zwiewane przez wiatr itp. Będą wówczas wschodzić długo i nierównomiernie. Dlatego bardzo ważne jest przykrycie nasion ziemią na głębokość 1cm. Uzyskujemy to poprzez dość ostre grabienie obsianej powierzchni (najlepiej grabiami o rzadkich zębach). Należy przy tym uważać, aby nie poprzesuwać nasion. Tym sposobem przykryjemy około 75% nasion. Warto jest pamiętać o grabieniu w poprzek skarp i wzniesień. Uchroni to nasiona przed wypłukaniem podczas podlewania. Pozostałe na powierzchni nasiona dobrze jest przyprószyć torfem lub substratem torfowym. Na koniec całość można lekko zwałować, chociaż nie jest to konieczne gdy rozpoczynamy systematyczne podlewanie.

Odchwaszczanie po wschodach trawy

Najczęściej razem ze wschodzącymi trawami pojawiają się chwasty dwuliścienne. Częściowo pozbywamy się ich po przez koszenie. W przypadku jednak silnego zachwaszczania możemy zastosować środki chwastobójcze np. Starane, Chwastox, Bofix. Zawsze jednak należy pamiętać, że chemia to ostateczność. Oprysk można zastosować gdy trawa uzyska stadium krzewienia (około 2 tygodnie po wschodach). Gdy istnieje konieczność wcześniejszego zastosowania oprysku stężenie preparatów należy obniżyć do 1/2 lub 1/3 zalecanej dawki. Jeśli skuteczność jest niezadowalająca oprysk można powtórzyć po 1-2 tygodniach, najlepiej zmieniając preparat.